19 maja 2022 Aktualności

Budujemy ścieżki rowerowe i przystanie nad Odrą

W dniu 29 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”.

Celem projektu jest udostępnienie cennych zasobów przyrodniczych na rzece Odrze oraz terenach objętych obszarem NATURA 2000, przy zachowaniu zasad ich ochrony.

Przedmiotem projektu jest budowa czterech przystani zlokalizowanych na rzece Odrze – w Ścinawie, Dziewinie, Brzegu Dolnym i Lubiążu oraz budowa ścieżek rowerowych:

Wołów-Lubiąż – ok. 1,2 km
Wielowieś- Ścinawa – ok. 9,3 km
Wielowieś- Prochowice – ok. 5,1 km
Chocianów – Szklary Dolne wraz z fragmentem drogi rowerowej w Chocianowie – ok. 17,5 km, umożliwiających komunikację pomiędzy portami.

Beneficjent: Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”

Partnerzy projektu – Gminy: Brzeg Dolny, Chocianów, Prochowice, Ścinawa, Wołów

Projekt realizowany zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 28.07.2021 roku.

Wartość projektu: 37 582 516,00 PLN

Dofinansowanie: 31 945 138,60 PLN

Termin zakończenia projektu – 29.09.2023r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.