15 września 2022 Bez kategorii

Członkowie Stowarzyszenia na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Członkowie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna uczestniczyli w kolejnej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu – największej w Europie Środkowo-Wschodniej platformie spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.
Podczas Forum Karpacz staje się także miejscem spotkań wielu samorządowców, nie tylko z Dolnego Śląska, którzy mają okazję do rozmów na temat wizji rozwoju Polski lokalnej.

W tym roku po raz kolejny w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, pełniąc m.in. rolę ekspertów i komentatorów, spoglądających na rzeczywistość polityczno-społeczną z perspektywy samorządowej.

Przewodniczący Stowarzyszenia Michał Rado uroczyście otworzył dolnośląsko-brandenburskie śniadanie biznesowe, podczas którego przedstawiciele polskich i niemieckich start-opów mogli wymienić doświadczenia biznesowe i nawiązać nowe kontakty branżowe.
Jako przedstawiciel Dolnego Śląska, Michał Rado miał też okazję udzielić przedstawicielom lokalnych mediów komentarza na temat znaczenia takich wydarzeń, jak Forum Ekonomiczne, dla rozwoju naszego regionu.

Podczas Forum Ekonomicznego odbył się także interesujący panel dyskusyjny poświęcony relacjom Turcji i Polski w kontekście przyszłości Europy. Jest to tematyka o tyle istotna, że oba kraje nie tylko są sojusznikami pod parasolem NATO, ale również realizują liczne wspólne projekty w sektorze logistyki, bezpieczeństwa czy nauki. W ostatnim okresie przywiązuje się większą wagę do partnerstwa na linii Turcja-Unia Europejska-Polska. Pojawiają się też koncepcje, że współpraca polsko-turecka może przyczynić się do ożywienia relacji między Republiką Turecką a Unią Europejską.

Tym właśnie kwestiom dedykowany był anglojęzyczny panel, który moderował poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki w obecności Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego. W panelu wzięli udział przedstawiciele tureckich kół biznesowych od wielu lat rozwijający swoją działalność w Polsce. Na zaproszenie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna w debacie uczestniczył dr hab. Maciej Cesarz.