28 września 2018 Aktualności

Jak oceniamy samorząd terytorialny? Wyniki naszej ankiety, część 1 [INFOGRAFIKA]

Lokalne społeczności organizują się w formy samorządu terytorialnego aby kierować i zarządzać sprawami publicznymi w interesie mieszkańców danego powiatu lub gminy. W przeprowadzonej ankiecie badani mieli ocenić działalność samorządu.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 2044 respondentów, zarejestrowanych użytkownikach serwisu rzeczpospolitasamorzadna.pl . Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1.08.2018 do 15.09.

Większość ankietowanych  (30,5%) zamieszkiwała gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców. Jedynie 8,7% badanych mieszkało w gminie miejskiej od 200 do 500 tys. mieszkańców. W badaniu gminy wiejskie były reprezentowane przez 20% badanych.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na to jak prosperuje dana gmina lub powiat są inwestycje podejmowane na danym obszarze. Na podstawie ankiety można stwierdzić, że badani w dużej mierze są zadowoleni z podejmowanych inwestycji na obszarze ich zamieszkania.

Prawie 49 % badanych dobrze ocenia działalność samorządu w obszarze inwestycji. Jedynie 3,4 % ankietowanych oceniło tę działalność bardzo źle.

Badani pozytywnie ocenili działalność samorządu w zakresie komunikacji miejskiej i remontu dróg. 47, 8 %  ankietowanych oceniło dobrze, bardzo źle jedynie 4,3 % badanych.

Działalność samorządu w obszarze bezpieczeństwa jest również dobrze oceniana. Jedynie 2,6% ankietowanych oceniło bardzo źle, natomiast prawie 30% badanych bezpieczeństwo lokalne oceniło  „ani dobrze ani źle” .

Na pytanie „jak oceniasz działalność samorządu w obszarze edukacji?” większość badanych (43,4%) oceniła dobrze, bardzo dobrze prawie 11%. Bardzo źle oceniło jedynie 4,2% ankietowanych.