7 września 2018 Aktualności

Jak samorząd może wspierać biznes?

Polskie regiony i miasta mają wiele sukcesów w przyciąganiu inwestorów. Czy zatem samorządy mogą coś jeszcze zrobić dla biznesu? Kluczem może być spojrzenie nie o wielkich inwestorów, ale na mniejsze firmy, które stanowią jeden z filarów rynku pracy.

Rozmowa o wsparciu udzielanego firmom przez lokalne samorządy, często kończy się na wysokości lokalnych podatków, planów zagospodarowania lub rodzaju partycypowania w inwestycjach. Samorządy mają za sobą blisko dwie dekady spektakularnych inwestycji, przyciągania inwestorów zagranicznych i rozwoju przestrzennego. Powstają jednak pytania jak długo powinno trwać zaangażowanie samorządów we wspieranie inwestorów zagranicznych.
Dyskusja o jakości zagospodarowania przestrzennego, czy roli specjalnych stref ekonomicznych to dziś problemy większości miast w Polsce. Zmiana roli stref ekonomicznych i nowe prawo porządkujące przestrzeń to w dużej mierze rola władz centralnych, jednak samorząd powinien mieć w tej dyskusji swój głos. Co więcej, lokalnie można wypracowywać rozwiązania, które odpowiedzą na wyzwania współczesnej gospodarki. Pytanie czy władze centralne chcą takiego głosu słuchać?

Warto przypomnieć, że wsparte publicznymi środkami, inwestycje zagranicznych inwestorów pomagały w tworzeniu wielu mniejszych, lokalnych firm. Na tym polu wiele samorządów potrafiło zrobić bardzo dużo. Właściciele małych firm, często mają tożsame oczekiwania z mieszkańcami danego obszaru. Zatem wsparcie biznesu zaczyna się już od sprawnej komunikacji, dobrych usług komunalnych czy dbania o zagospodarowanie przestrzenne.
Warto zatem rozmawiać o rozwoju firm i wsparciu dla biznesu przez pryzmat zwykłych mieszkańców danej gminy czy regionu, ludzi, którzy chcą związać z tym miejscem przyszłość swoją i swoich rodzin. Takie podejście stosuje wiele samorządów i powinno otrzymywać na tym polu jak największe wsparcie od państwa. To lokalny samorząd może najlepiej zrozumieć lokalny biznes. Dlatego tak samo jak wielkich projektów Polska potrzebuje samorządu, który nie tylko otrzymuje projekty inwestycyjne „z góry” ale też ma swobodę i instrumenty wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. Dlatego Polska potrzebuje samorządu niezależnego.

Redakcja Rzeczpospolita Samorządna