25 września 2018 Aktualności

Jaka ordynacja obowiązuje w wyborach do samorządu? Cz. 2 rady powiatu i sejmiki wojewódzkie

W poprzednim artykule omówiliśmy sposób wybierani radnych gminnych i miejskich. Teraz czas na wybory na szczeblu powiatu i województwa. Wybory na tych szczeblach są stosunkowo podobne i obowiązuje w nich ta sama ordynacja proporcjonalna.

Przypomnijmy, że w praktyce system proporcjonalny ma ściśle określony system przeliczania głosów. W Polsce jest to tzw. metoda D’Hondta. Oznacza ona, że ilość ważnych głosów na każdą z list dzieli się kolejno przez 1, 2, 3, 4 itd. Tym sposobem obliczane są kolejne ilorazy pomiędzy całkowitą liczbą głosów uzyskanych przez dany komitet, a następującymi po sobie liczbami naturalnymi, to tzw. ilorazy wyborcze. Czynność tę powtarza się do momentu, gdy z uzyskanych ilorazów możliwe jest uszeregowanie tyle rosnąco największych liczb, ile w danym okręgu jest mandatów do podziału między listy.

Rady powiatów

Radnych wybiera się w okręgach wyborczych bezpośrednio, z listy zgłoszonych kandydatów. W każdym okręgu wyborczym wybieranych jest od 3 do 10 radnych. Na jednego kandydata możemy oddać tylko jeden głos.

Jak wspomnieliśmy, w wyborach do rad powiatów podział mandatów pomiędzy listy jest dokonywany proporcjonalnie w stosunku do liczby ważnych głosów. W podziale mandatów uczestniczą listy kandydatów tych komitetów, które w skali powiatu uzyskały 5% głosów. Choć w praktyce próg uzyskania mandatu może być nawet trzykrotnie wyższy. Wynika to z metody przeliczania głosów.

Co ciekawe w przypadku wyborów do rad powiatów, okręgiem wyborczym jest jedna gmina.

Sejmiki województw

Sposób głosowania i zasady podziału mandatów w sejmikach wojewódzkich są podobne jak w przypadku rad powiatów. Jako ciekawostkę można dodać fakt, że sejmiki są organem, który wyborcy mogą odwołać. W przypadku wyborów do sejmików województw istotny jest też osobny sposób podziału na okręgi wyborcze. Nie jest on zależny od granic gmin jak w przypadku rad powiatów, lecz wprowadzono system dedykowany właśnie dla sejmików.

System ten jest dostosowany do zróżnicowanej liczby radnych wojewódzkich, która przedstawia się następująco:

Sejmik Siedziba Liczba radnych
Sejmik Województwa Dolnośląskiego Wrocław 36
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń 33
Sejmik Województwa Lubelskiego Lublin 33
Sejmik Województwa Lubuskiego Zielona Góra 30
Sejmik Województwa Łódzkiego Łódź 33
Sejmik Województwa Małopolskiego Kraków 39
Sejmik Województwa Mazowieckiego Warszawa 51
Sejmik Województwa Opolskiego Opole 30
Sejmik Województwa Podkarpackiego Rzeszów 33
Sejmik Województwa Podlaskiego Białystok 30
Sejmik Województwa Pomorskiego Gdańsk 33
Sejmik Województwa Śląskiego Katowice 45
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Kielce 30
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 30
Sejmik Województwa Wielkopolskiego Poznań 39
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin 30