3 grudnia 2021 Aktualności

Oświadczenie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna

Jesteśmy oburzeni stwierdzeniami Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa cytowanymi w artykule „Gazety Wyborczej Wrocław” pt.: Milionowa unijna dotacja od marszałka dla stowarzyszenia Bezpartyjnych: „Ta organizacja jest jego politycznym zapleczem”, odnoszącymi się do pracy Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna i rozpoczętego unijnego projektu z udziałem burmistrzów Wołowa, Chocianowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Ścinawy, dzięki któremu powstanie infrastruktura turystyczna wzdłuż Odry.

To zdumiewające, że krytykowane są działania na rzecz mieszkańców regionu i rozwoju dolnośląskich samorządów lokalnych. Dzięki projektowi unijnemu zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze: w Ścinawie, Dziewinie, Brzegu Dolnym i Lubiążu. Powstanie stukilometrowy szlak rowerowy łączący Wołów z Lubiążem, Wielowieś ze Ścinawą, Prochowicami oraz Chocianów ze Szklarami Dolnymi. Korzystać będą na tym przede wszystkim Dolnoślązacy. Projekt uzyskał ponad 32 mln zł unijnego dofinansowania i dzięki temu uatrakcyjni oraz wypromuje mniejsze dolnośląskie miejscowości, otwierając je na turystykę. Przykładem jest właśnie położony nad Odrą Lubiąż, który wraz z zabytkowym opactwem cysterskim jest jedną z dolnośląskich pereł architektury.

Podkreślamy, że aplikowanie o środki unijne realizujemy transparentnie w oparciu o obowiązujące procedury i zasady. Warto dodać, że również samorządy Miasta i Gminy Głogów oraz Gmina Kotla aplikowały skutecznie o dofinansowanie unijne, dzięki czemu wybudują przystań żeglarską i trasę rowerową. Skorzystają na tym mieszkańcy i turyści. Miasto Głogów należy do Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, jednak projektu tego samorządu nie krytykowano.

Zarzuty ugrupowania Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, które przytacza „Gazeta Wyborcza Wrocław”, są wyssane z palca. Stowarzyszenie, poza jedną osobą odpowiadającą za sprawy administracyjne, nikogo nie zatrudnia, a praca na rzecz Stowarzyszenia wykonywana jest społecznie bez wynagrodzenia.

W artykule „Gazety Wyborczej” pojawia się informacja o złożonym w 2018 roku przez Partię Razem wniosku do prokuratury na jeden z pierwszych projektów Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. W artykule zapomniano jednak dodać, że postępowanie w tej sprawie prokuratura umorzyła, nie dopatrując się w naszym działaniu niezgodności z prawem. Ubolewamy ponadto, że nasi koledzy samorządowcy ze Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa nie mieli odwagi, aby podpisać się z imienia i nazwiska pod tym godzącym w interes mieszkańców Wołowa, Lubiąża, Prochowic, Brzegu Dolnego, Dziewina, Wielowsi, Ścinawy, Szklar Dolnych czy Chocianowa oświadczeniem.

Z poważaniem

Michał Rado
Przewodniczący Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna