Aktualności

3 września 2019 Aktualności

Samorząd bez partii?

Zakaz startu wyborach na szczeblu samorządowym dla partii politycznych i wystawiania przez nich kandydatów, do tego zakaz agitacji i ograniczony wpływ na obsadzanie składów komisji wyborczych. To główne założenia projektu ustawy o zmianie kodeksu wyborczego, a konkretnie zapisów kodeksu, które dotyczą wyborów na szczeblu samorządowym.

Czytaj więcej
26 września 2018 Aktualności

Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie – podstawowe różnice

Urzędy Marszałkowskie, czyli samorząd województwa bywają mylone z urzędami wojewódzkimi czyli organem, na czele którego stoi wojewoda. Kim jest wojewoda a kim marszałek? Warto poznać podstawowe różnice, które przy okazji wyjaśniają jak ważne są zbliżające się wybory samorządowe. Urząd Wojewódzki to przedstawicielstwo Rządu RP w regionie, czyli Wojewoda jest członkiem rządu. Co ciekawe nie jest to członek rządu w randze …

Czytaj więcej
26 września 2018 Aktualności

Jak jednoczą się samorządowcy w Polsce

W polskim samorządzie, praktycznie na wszystkich szczeblach dominują lub są wyraźnie obecni radni, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci, którzy nie należą do żadnej partii politycznej. Od poprzednich wyborów stał się jednak wyraźnie widoczny trend jednoczenia się bezpartyjnych środowisk samorządowych w regionach. W najbliższych wyborach tego typu komitety pierwszy raz zjednoczyły się i pójdą do wyborów razem.

Czytaj więcej