Aktualności

26 września 2018 Aktualności

Jak jednoczą się samorządowcy w Polsce

W polskim samorządzie, praktycznie na wszystkich szczeblach dominują lub są wyraźnie obecni radni, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci, którzy nie należą do żadnej partii politycznej. Od poprzednich wyborów stał się jednak wyraźnie widoczny trend jednoczenia się bezpartyjnych środowisk samorządowych w regionach. W najbliższych wyborach tego typu komitety pierwszy raz zjednoczyły się i pójdą do wyborów razem.

Czytaj więcej
24 września 2018 Aktualności

Jaka ordynacja obowiązuje w wyborach do samorządu? Cz. 1 Gminy miejskie i wiejskie

Wybory samorządowe są elekcją stosunkowo złożoną. Wybieramy radnych w gminach, miastach, powiatach i województwach. Dodatkowo w wyborach bezpośrednich wybieramy kandydatów na burmistrzów i prezydentów. W przypadku wyborów na dwa ostatnie wymienione stanowiska zasady są dość proste. W pozostałych przypadkach już nieco się komplikują. Zacznijmy od gmin wiejskich i miejskich.

Czytaj więcej
22 września 2018 Aktualności

Wybory samorządowe – kogo wybieramy?

Wybory samorządowe są często wskazywane jako przykład wyborów kluczowych dla podstawowych potrzeb obywateli i najbliższego otoczenia wokół nas. Warto zatem wiedzieć jakich urzędów dotyczą te wybory i właściwie kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

Czytaj więcej
21 września 2018 Aktualności

Jak koleje regionalne rozwijają transport w Polsce [Infografika]

Spółki  kolejowe zarządzane przez samorządy wojewódzkie to już standard w Poslce. Pomiędzy poszczególnymi  regionami występują jeszcze dysproporcje w ilości inwestycji kolejowych i liczbie przewożonych pasażerów, jednak już dziś koleje regionalne przewożą ok. 50% wszystkich pasażerów w Polsce korzystających z tego środka lokomocji.

Czytaj więcej
20 września 2018 Aktualności

Jak fundusze unijne zmieniły nasze najbliższe otoczenie? [INFOGRAFIKA]

Tego nie da się przeoczyć. Chyba każdy z nas codziennie widzi jakąś tablicę lub naklejkę informującą o tym, że projekt został sfinansowany z funduszy unijnych. Łatwo do tego przywyknąć i w pewnym momencie nie zauważać ile inwestycji wokół nas zostało sfinansowanych z funduszy unijnych.  Ile zatem inwestycji zostało zrealizowanych wokół nas i kto decydował w co zainwestować należy fundusze unijne? …

Czytaj więcej
Ścinawa. Most drogowy na Odrze.
18 września 2018 Aktualności

Jak formowano i reformowano samorząd w Polsce cz. 2. reforma z 1999 roku

W 1990 r. raz z utworzeniem gmin, by uporządkować nieco chaos po zlikwidowanych w 1975 roku powiatach, powołano 267 rejonów administracji rządowej. Powstałe w ten sposób tzw. urzędy rejonowe w pewnym stopniu zespoliły administrację terenową. Jak się bowiem po latach okazało, pomimo likwidacji powiatów, układ terenowy wielu administracji pozostał niezmieniony. Powiaty więc nie powstały z próżni – ich zadaniem było …

Czytaj więcej
17 września 2018 Aktualności

Jak formowano i reformowano samorząd w Polsce cz. 1. powstanie samorządu

Konstytuując po odzyskaniu niepodległości administrację II Rzeczpospolitej, wprowadzono reformę samorządową. Stało się to 4 lutego 1919 r., więc w roku 2019 przypada 100-lecie polskiej samorządności. Warto przypomnieć tę datę, bo choć powszechnie się uważa, że samorząd terytorialny w Polsce funkcjonuje od 1990 roku to w istocie była to jego restytucja. Inspirację tym dorobkiem można dostrzec u „ojców założycieli” współczesnego kształtu …

Czytaj więcej
7 września 2018 Aktualności

Jak samorząd może wspierać biznes?

Polskie regiony i miasta mają wiele sukcesów w przyciąganiu inwestorów. Czy zatem samorządy mogą coś jeszcze zrobić dla biznesu? Kluczem może być spojrzenie nie o wielkich inwestorów, ale na mniejsze firmy, które stanowią jeden z filarów rynku pracy. Rozmowa o wsparciu udzielanego firmom przez lokalne samorządy, często kończy się na wysokości lokalnych podatków, planów zagospodarowania lub rodzaju partycypowania w inwestycjach. …

Czytaj więcej
6 września 2018 Aktualności

Cykl poznaj samorząd: Miasto na prawach powiatu

Kolejną jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest miasto na prawach powiatu. Czasami określane potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Natomiast mieszkańcy tego obszaru  tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. W Polsce według stanu z początku 2018 roku istnieje 66 miast ma status miasta na prawach powiatu. Zakres działania i zadania powiatu są określone w Ustawie z dnia 5 czerwca …

Czytaj więcej