Aktualności

17 września 2018 Aktualności

Jak formowano i reformowano samorząd w Polsce cz. 1. powstanie samorządu

Konstytuując po odzyskaniu niepodległości administrację II Rzeczpospolitej, wprowadzono reformę samorządową. Stało się to 4 lutego 1919 r., więc w roku 2019 przypada 100-lecie polskiej samorządności. Warto przypomnieć tę datę, bo choć powszechnie się uważa, że samorząd terytorialny w Polsce funkcjonuje od 1990 roku to w istocie była to jego restytucja. Inspirację tym dorobkiem można dostrzec u „ojców założycieli” współczesnego kształtu …

Czytaj więcej
7 września 2018 Aktualności

Jak samorząd może wspierać biznes?

Polskie regiony i miasta mają wiele sukcesów w przyciąganiu inwestorów. Czy zatem samorządy mogą coś jeszcze zrobić dla biznesu? Kluczem może być spojrzenie nie o wielkich inwestorów, ale na mniejsze firmy, które stanowią jeden z filarów rynku pracy. Rozmowa o wsparciu udzielanego firmom przez lokalne samorządy, często kończy się na wysokości lokalnych podatków, planów zagospodarowania lub rodzaju partycypowania w inwestycjach. …

Czytaj więcej
6 września 2018 Aktualności

Cykl poznaj samorząd: Miasto na prawach powiatu

Kolejną jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest miasto na prawach powiatu. Czasami określane potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Natomiast mieszkańcy tego obszaru  tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. W Polsce według stanu z początku 2018 roku istnieje 66 miast ma status miasta na prawach powiatu. Zakres działania i zadania powiatu są określone w Ustawie z dnia 5 czerwca …

Czytaj więcej
4 września 2018 Aktualności

Bezpartyjny samorząd – INFOGRAFIKA

Linia podziału partyjnego w wyborach do Sejmu jest doskonale widoczna na mapie. A jak wygląda to w przypadku wyborów samorządowych? Prezentujemy infografikę z rozkładem terytorialnym głosów w wyborach samorządowych i kilkoma innymi, zaskakującymi informacjami.

Czytaj więcej
31 sierpnia 2018 Aktualności

Cykl poznaj samorząd: Powiat

Po reformie administracyjnej Jerzego Buzka, od 1 stycznia 1999 roku Polska jest podzielona na gminy, powiaty i województwa. Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, w jego skład wchodzą gminy. Natomiast powiaty stanowią województwo. Artykułem o powiecie kontynuujemy nasz cykl „poznaj samorząd”. W Polsce jest 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, choć są gminami ale …

Czytaj więcej
30 sierpnia 2018 Aktualności

Cykl poznaj samorząd: Gmina

W Polsce istnieje 2478 gmin, które są podstawowymi  jednostkami samorządu terytorialnego. Możemy wyróżnić 1548 gmin wiejskich, 628 gmin miejsko-wiejskich oraz 302 gminy miejskie, w tym 66 stanowi jednocześnie miasta na prawach powiatu. Artykułem o podstawowej jednostce samorządu rozpoczynamy nasz cykl „poznaj samorząd”. Istnienie gminy reguluje Konstytucja RP z 1997 roku. Gmina ma osobowość prawną. Władzę gminy stanowi rada gminy wybierana …

Czytaj więcej
28 sierpnia 2018 Aktualności

5 podstawowych faktów o bezpartyjności

Czy właściwie jest bezpartyjność? Dla jednych to idea przeciwstawienia się partiom w ich obecnym kształcie. Dla innych po prostu forma niezależności w polityce. Przedstawiamy 5 faktów o bezpartyjności, które warto znać.

Czytaj więcej
20 sierpnia 2018 Bez kategorii

Samorządowe inwestycje w liczbach – INFOGRAFIKA

Samorządy od lat wykazują się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków na inwestycje. Wydają też znacznie większe części swoich budżetów na inwestycje prorozwojowe niż robią to kolejne rządy. jak wygląda struktura wydatków inwestycyjnych samorządów i ile jeszcze zainwestują dzięki środkom z UE? Odpowiedzi znajdziecie w naszej najnowszej infografice.

Czytaj więcej