Aktualności

31 sierpnia 2018 Aktualności

Cykl poznaj samorząd: Powiat

Po reformie administracyjnej Jerzego Buzka, od 1 stycznia 1999 roku Polska jest podzielona na gminy, powiaty i województwa. Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, w jego skład wchodzą gminy. Natomiast powiaty stanowią województwo. Artykułem o powiecie kontynuujemy nasz cykl „poznaj samorząd”. W Polsce jest 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, choć są gminami ale …

Czytaj więcej
30 sierpnia 2018 Aktualności

Cykl poznaj samorząd: Gmina

W Polsce istnieje 2478 gmin, które są podstawowymi  jednostkami samorządu terytorialnego. Możemy wyróżnić 1548 gmin wiejskich, 628 gmin miejsko-wiejskich oraz 302 gminy miejskie, w tym 66 stanowi jednocześnie miasta na prawach powiatu. Artykułem o podstawowej jednostce samorządu rozpoczynamy nasz cykl „poznaj samorząd”. Istnienie gminy reguluje Konstytucja RP z 1997 roku. Gmina ma osobowość prawną. Władzę gminy stanowi rada gminy wybierana …

Czytaj więcej
28 sierpnia 2018 Aktualności

5 podstawowych faktów o bezpartyjności

Czy właściwie jest bezpartyjność? Dla jednych to idea przeciwstawienia się partiom w ich obecnym kształcie. Dla innych po prostu forma niezależności w polityce. Przedstawiamy 5 faktów o bezpartyjności, które warto znać.

Czytaj więcej
20 sierpnia 2018 Bez kategorii

Samorządowe inwestycje w liczbach – INFOGRAFIKA

Samorządy od lat wykazują się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków na inwestycje. Wydają też znacznie większe części swoich budżetów na inwestycje prorozwojowe niż robią to kolejne rządy. jak wygląda struktura wydatków inwestycyjnych samorządów i ile jeszcze zainwestują dzięki środkom z UE? Odpowiedzi znajdziecie w naszej najnowszej infografice.

Czytaj więcej
22 lipca 2018 Statyczne

Samorząd partyjny czy bezpartyjny?

Polski system polityczny uprzywilejowuje partie polityczne. Obywatele są, poprzez podatki, zmuszeni finansować ich działalność, przepisy dają też partiom pierwszeństwo w wielu elementach życia politycznego i procesu wyborczego.   Zapraszamy do głosowania.

Czytaj więcej
22 lipca 2018 Aktualności

Samorządy inwestują mądrze

Od lat nie jest tajemnicą, że najbardziej widoczne i nakierowane na potrzeby mieszkańców inwestycje są dziełem polskich samorządów. Procentowy udział wydatków na inwestycje w samorządach jest znacznie wyższy niż w budżecie centralnym. 

Czytaj więcej