Aktualności

26 września 2018 Aktualności

Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie – podstawowe różnice

Urzędy Marszałkowskie, czyli samorząd województwa bywają mylone z urzędami wojewódzkimi czyli organem, na czele którego stoi wojewoda. Kim jest wojewoda a kim marszałek? Warto poznać podstawowe różnice, które przy okazji wyjaśniają jak ważne są zbliżające się wybory samorządowe. Urząd Wojewódzki to przedstawicielstwo Rządu RP w regionie, czyli Wojewoda jest członkiem rządu. Co ciekawe nie jest to członek rządu w randze …

Czytaj więcej
26 września 2018 Aktualności

Jak jednoczą się samorządowcy w Polsce

W polskim samorządzie, praktycznie na wszystkich szczeblach dominują lub są wyraźnie obecni radni, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci, którzy nie należą do żadnej partii politycznej. Od poprzednich wyborów stał się jednak wyraźnie widoczny trend jednoczenia się bezpartyjnych środowisk samorządowych w regionach. W najbliższych wyborach tego typu komitety pierwszy raz zjednoczyły się i pójdą do wyborów razem.

Czytaj więcej
24 września 2018 Aktualności

Jaka ordynacja obowiązuje w wyborach do samorządu? Cz. 1 Gminy miejskie i wiejskie

Wybory samorządowe są elekcją stosunkowo złożoną. Wybieramy radnych w gminach, miastach, powiatach i województwach. Dodatkowo w wyborach bezpośrednich wybieramy kandydatów na burmistrzów i prezydentów. W przypadku wyborów na dwa ostatnie wymienione stanowiska zasady są dość proste. W pozostałych przypadkach już nieco się komplikują. Zacznijmy od gmin wiejskich i miejskich.

Czytaj więcej
22 września 2018 Aktualności

Wybory samorządowe – kogo wybieramy?

Wybory samorządowe są często wskazywane jako przykład wyborów kluczowych dla podstawowych potrzeb obywateli i najbliższego otoczenia wokół nas. Warto zatem wiedzieć jakich urzędów dotyczą te wybory i właściwie kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

Czytaj więcej
21 września 2018 Aktualności

Jak koleje regionalne rozwijają transport w Polsce [Infografika]

Spółki  kolejowe zarządzane przez samorządy wojewódzkie to już standard w Poslce. Pomiędzy poszczególnymi  regionami występują jeszcze dysproporcje w ilości inwestycji kolejowych i liczbie przewożonych pasażerów, jednak już dziś koleje regionalne przewożą ok. 50% wszystkich pasażerów w Polsce korzystających z tego środka lokomocji.

Czytaj więcej
20 września 2018 Aktualności

Jak fundusze unijne zmieniły nasze najbliższe otoczenie? [INFOGRAFIKA]

Tego nie da się przeoczyć. Chyba każdy z nas codziennie widzi jakąś tablicę lub naklejkę informującą o tym, że projekt został sfinansowany z funduszy unijnych. Łatwo do tego przywyknąć i w pewnym momencie nie zauważać ile inwestycji wokół nas zostało sfinansowanych z funduszy unijnych.  Ile zatem inwestycji zostało zrealizowanych wokół nas i kto decydował w co zainwestować należy fundusze unijne? …

Czytaj więcej