7 czerwca 2022 Aktualności

Podpisano umowę na realizację robót budowlanych dla portu w Ścinawie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Gmina Ścinawa zawarła z firmą Strabag Sp. z o.o. umowę na realizację prac budowlanych w zakresie nabrzeża rzeki Odra w Ścinawie.

Termin realizacji prac określono na 12 miesięcy.