18 lipca 2023 Aktualności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Usługa kompleksowej organizacji wydarzenia pn. Pierwszy Kongres Rzeczpospolitej Samorządnej”

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3695b075-24c9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Termin składania ofert: 28 lipca 2023, godz 10:00