Projekt ze środków UE

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna jest beneficjentem projektu „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”, którego celem jest udostępnienie cennych zasobów przyrodniczych na rzece Odrze oraz terenach objętych obszarem NATURA 2000, przy zachowaniu zasad ich ochrony.