Projekt ze środków UE

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna jest beneficjentem projektu „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”, którego celem jest udostępnienie cennych zasobów przyrodniczych na rzece Odrze oraz terenach objętych obszarem NATURA 2000, przy zachowaniu zasad ich ochrony.

20 lutego 2024 r.

Zakończono realizację projektu budowy przystani i ścieżek rowerowych nad Odrą

czytaj więcej


15 grudnia 2022 r.

Kolejne środki przyznane na realizację Projektu

W grudniu 2022 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości 2 401 838,17zł na realizację przystani w Lubiążu. Umowę z Wykonawcą Gmina Wołów planuje podpisać w styczniu 2023 r.


30 listopada 2022 r.

Zwiększenie dofinansowania na realizację Projektu

W dniu 30 listopada został zawarty aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, zwiększający kwotę dofinansowania dla Projektu o 2 650 449,96 zł, z przeznaczeniem na realizację przystani w Ścinawie. Tym samym kwota dofinansowania wzrosła do 47 094 575,82zł.


9 września 2022 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dodatkowe środki na realizację Projektu

W dniu 9 września został zawarty aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, zwiększający kwotę dofinansowania dla Projektu o 12 498 987,26 zł.Tym samym kwota dofinansowania wzrosła do 44 444 125,86 zł.


7 września 2022 r.

Otrzymaliśmy pierwszą transzę dofinansowania dla Projektu

W dniu 7 września Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna otrzymało pierwszą transzę dofinansowania dla Projektu w kwocie 4.460.810,63 zł. Otrzymane refinansowanie dotyczy budowy ścieżki Wielowieś-Ścinawa, przygotowania dokumentacji projektowej przystani w Ścinawie i Dziewinie oraz opracowania studium wykonalności Projektu.


26 lipca 2022 r.

Podpisano kolejne umowy dotyczące realizacji robót budowlanych

W dniu 27 czerwca 2022 r. Gmina Ścinawa zawarła z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo- Budowlane Sp. z o.o. umowę o realizację prac w zakresie budowy nawierzchni utwardzonych i oświetlenia terenu w ramach portu w Ścinawie. Termin realizacji prac określono na 12 miesięcy.
W dniu 26 lipca 2022 r. Gmina Chocianów zawarła z firmą Masy Polskie Sp. z o.o. Sp.k. umowę o realizację ścieżki rowerowej Chocianów-Szklary Dolne. Termin realizacji prac wynosi 56 tygodni.