28 lutego 2023 Bez kategorii

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

27 lutego 2023 r. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” Michał Rado miał zaszczyt wziąć udział w pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Dolnego Dolnego Śląska pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Komisja Europejska zaakceptowała w grudniu ubiegłego roku program regionalny Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 w wysokości prawie 11 mld złotych. Przygotowanie programu regionalnego odbyło się z szerokim udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych z całego regionu, nauki, organizacji pozarządowych.

Komitet Monitorujący FEDŚ 2021-2027 działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W pracy Komitetu uczestniczy kilkudziesięciu przedstawicieli: m.in. Instytucji Zarządzającej Programem – Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Pośredniczących (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca), przedstawiciele ZIT Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego, IIT Subregionu Wrocławskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.