1 lipca 2024 Aktualności

Raport „Wykorzystanie potencjału ex-samorządowców. Przegląd instytucjonalnych rozwiązań i pozainstytucjonalnych praktyk”

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy wyczekiwany przez polskie środowisko samorządowe raport „Wykorzystanie potencjału ex-samorządowców. Przegląd instytucjonalnych rozwiązań i pozainstytucjonalnych praktyk”.

Raport został przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” w oparciu o analizę polskich i zagranicznych rozwiązań prawnych oraz praktyki funkcjonowania byłych szefów struktur samorządowych i stanowi pierwsze tego typu opracowanie w Polsce.

Raport zawiera:

1) Prezentację katalogu zróżnicowanych, stosowanych na świecie rozwiązań i praktyk wykorzystania potencjału wiedzy i doświadczenia samorządowców (głównie reprezentantów władzy wykonawczej pochodzącej z wyborów bezpośrednich, w Polsce – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) po zakończeniu pełnienia przez nich funkcji w samorządzie;

2) Szeroki przegląd ścieżek karier ex-samorządowców, z podziałem na:

a. karierę polityczną – związaną z ubieganiem się o funkcje w wyborach powszechnych: parlamentarzysty, radnego wojewódzkiego i radnego powiatowego;

b. karierę w administracji publicznej – zarówno państwowej, jak i samorządowej;

c. karierę na rynku pracy – obejmującą zarówno powrót do wcześniej wykonywanego zawodu, jak i zmianę zawodu (po zakończeniu aktywności zawodowej w JST);

d. karierę w III sektorze – związaną z pełnieniem funkcji w organizacjach pozarządowych;

e. zakończenie kariery zawodowej – możliwości zabezpieczenia dla osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub inne okoliczności nie chcą kontynuować pracy zawodowej po zakończeniu kadencji włodarza gminy.

3) Rekomendacje rozwiązań instytucjonalnych i katalog pozainstytucjonalnych dobrych praktyk, które mogłyby być wdrożone w Polsce.

Raport został przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna przez ekspertów wchodzących w skład zespołu badawczego powołanego przez Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej.

Zapraszamy do pobrania raportu: