Rejestracja

Wasze zdanie liczy się najbardziej!
 

PROJEKT USTAWY

Ustawa z dnia ………
W sprawie likwidacji nielegalnych wysypisk, składowisk odpadów

Art.1
Ustawa określa sposób postępowania w sprawie likwidacji nielegalnych wysypisk, składowisk odpadów.
Art. 2

    1. Obowiązek usuwania, likwidacji nielegalnych wysypisk, składowisk odpadów spoczywa na wojewodzie.
    2. Wojewoda zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zlokalizowaniu miejsca nielegalnych wysypisk, składowisk odpadów do likwidacji odpadów.
    3. Zadanie likwidacji nielegalnych wysypisk, składowisk odpadów finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Art.3
Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jeśli nas popierasz wypełnij formularz!

Wypełniając formularz zapoznałeś się z polityką prywatności:
http://rzeczpospolitasamorzadna.pl/polityka-prywatnosci/