7 września 2023 Bez kategorii

Udział członków Stowarzyszenia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W Karpaczu odbyła się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, które jest największym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Kwestie samorządowe są jedną z istotnych kwestii poddawanych pod dyskusję podczas paneli z udziałem ekspertów.

XXXII edycja Forum Ekonomicznego w tym roku zaplanowana została na 5-7 września. Członkowie Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” biorą aktywny udział w tym wydarzeniu, które w tym roku zgromadziło ponad 5 tysięcy uczestników.

Reprezentujący Stowarzyszenie dr hab. Maciej Cesarz był jednym z ekspertów w panelu dyskusyjnym „Stary Kontynent w poszukiwaniu kapitału społecznego”. Zaproszeni gości rozmawiali m.in. o wyzwaniach stających współcześnie przed demokracją, osłabieniu wiarygodności instytucji życia publicznego i o teście, jakim dla Europy jest obecna sytuacja na Ukrainie.

W Forum Ekonomicznym uczestniczył także Przewodniczący Stowarzyszenia Michał Rado. W wywiadach z mediami wypowiadał się na temat znaczenia tego wydarzenia dla funkcjonowania samorządu na Dolnym Śląsku oraz opowiadał o wsparciu dostępnym dla dolnośląskich przedsiębiorstw.