4 czerwca 2022 Aktualności

Uzyskano komplet pozwoleń na budowę dla przystani w Lubiążu

W dniu 31 maja 2022 r. Starosta Wołowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę przystani pasażerskiej na Odrze w Lubiążu, w zakresie obejmującym budowę budynku zaplecza sanitarnego z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura towarzyszącą.

Pozwolenie na budowę na część wodną zostało wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 marca 2022 r.

Tym samym zakończono proces uzyskiwania pozwoleń na realizację robót budowalnych dla tej przystani.

Wcześniej uzyskano już pozwolenia dla przystani w Ścinawie i Dziewinie. Trwa proces wydawania decyzji dla przystani w Brzegu Dolnym.