29 września 2018 Aktualności

Wyniki naszej ankiety, część 2 ocena władz centralnych, kompetencji samorządu i preferencje wyborcze badanych [INFOGRAFIKA]

Czas na opis drugiej części naszej ankiety. Ocena pracy władz centralnych i relację rządu z samorządem dokonana przez uczestników ankiety wygląda zupełnie inaczej niż ocena działania samorządów. Zadaliśmy również pytanie na jaki typ komitetu badani zagłosują w najbliższych wyborach.

Na pytanie ” Kto Twoim zdaniem lepiej wypełnia swoje zadania, władza centralna czy samorząd”? Prawie 92% ankietowanych odpowiedziało, że lepiej wypełnia swoje zadania samorząd.

Większość ankietowanych (91,5%) uważa, że samorządy powinny mieć zwiększoną możliwość podejmowania decyzji w sprawach lokalnych.

Działalność sejmu i senatu jest oceniana bardzo źle (64,8%) przez respondentów. Pozytywnie działalność parlamentu ocenia  jedynie przez ok. 5% ankietowanych.

Bardzo podobnie jest oceniana działalność rządu i prezydent, który nieznacznie lepiej wypada w śród ocen respondentów, gdyż 17% badanych nie ocenia go negatywnie.

Respondenci zapytani – czy partie polityczne powinny mieć prawo finansowania kampanii wyborczych do samorządu terytorialnego z państwowych dotacji? – uważają w większości (94,1%), że nie.

Jednoznacznie wypowiedzieli się respondenci co do przywilejów dla partii politycznych. Większość (prawie 97%) badanych uważa, że partie polityczne nie powinny być uprzywilejowane w stosunku do komitetów wyborczych wyborców (np. w postaci pierwszeństwa w nadawaniu numerów komitetom wyborczym, pierwszeństwa w obsadzaniu obwodowych komisji wyborczych).

 

Zaufanie partii politycznych jest nieznaczne, większość respondentów (79,5%) deklaruje, że zagłosuje w najbliższych wyborach samorządowych na komitet bezpartyjny.

Z przeprowadzonej ankiety widać, że samorząd terytorialny jest znacznie lepiej oceniany niż działania rządu. Wyniki mogą świadczyć o zadowoleniu z władz terytorialnych, które lepiej rozumieją potrzeby mniejszych społeczności.
Zarządzanie centralne nie zawsze trafnie określa potrzeby danych regionów. Dla przeciętnego Polaka istotne jest to, co dzieje się w promieniu 50 km od jego miejsca zamieszkania. To tu, chce korzystać z dobrych dróg, sprawnej komunikacji czy dobrego systemu edukacji. Jego potrzeby najszybciej zostaną zaspokojone dzięki sprawnemu zarządzaniu przez osoby wybrane z lokalnego środowiska.

Ankietowani wiążą nadzieję z osobami nie związanymi z partiami politycznymi, które mogą kojarzyć się z ogólnopolskim przedsięwzięciami, a nie lokalnymi – bezpośrednio dotyczących respondentów. Z ankiety wynika, że obowiązki władz lokalnych bardziej sprowadzają się do tworzenia lokalnej polityki publicznej a nie samej polityki.

Badanie pokazuje  jak istotne jest, aby  samorząd terytorialny odpowiednio realizował powierzone mu zadania i był w stanie zadbać o podstawowe potrzeby mieszkańców danej wspólnoty lokalnej czy regionalnej.

Władze samorządowe w ostatnich latach zrealizowały najwięcej inwestycji rozwojowych. Wynikało to również z konieczności pozyskiwania środków zewnętrznych, jednak były to sprawne inicjatywy, korzystne dla mieszkańców. Tak też, zaufanie w stosunku do władz lokalnych bierze się z sprawnego zarządzania powiatami, gminami czy miastami i znajomości ich problemów.