20 lutego 2024 Aktualności

Zakończono realizację projektu budowy przystani i ścieżek rowerowych nad Odrą

Zakończono rzeczową realizację projektu „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”.

Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, w grudniu 2023 r. zakończono rzeczową realizację projektu, którego celem było udostępnienie cennych zasobów przyrodniczych na rzece Odrze oraz terenach objętych obszarem NATURA 2000, przy zachowaniu zasad ich ochrony.

W ramach projektu wybudowano trzy przystanie na rzece Odrze – w Dziewinie, Ścinawie i Wołowie – 32 km ścieżek rowerowych (Wielowieś-Ścinawa, Wielowieś-Prochowice, Chocianów-Szklary Dolne) oraz wykonano oznakowanie 104,5 km trasy rowerowej od Chocianowa do Wołowa.


Wartość projektu wyniosła finalnie 64.700.830,78zł, z czego 49,.646.999,06 zł pokryto z dofinansowania ze środków EFRR.

To pierwszy projekt infrastrukturalny zrealizowany w ramach współpracy członków Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.