Zamówienia

Informacje o zamówieniach zlecanych przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna.

  1. Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze oraz zagospodarowania terenu” 17 kwietnia 2019

2019-04-17 Ogłoszenie o zamówieniu

2019-04-17 SIWZ nr 271.1.2019

2019-04-17 Załącznik do SIWZ nr 10- Projekt umowy

2019-04-17 Załącznik do SIWZ nr 11- OPZ

2019-04-17 Załącznik do SIWZ nr 12- Wzór gwarancji

2019-04-17-Załącznik-do-SIWZ-nr-1-9

Program funkcjonalno-użytkowy oraz materiały dodatkowe  Pobierz

2019-04-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20190426 Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze

2. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna planuje ogłoszenie nowego przetargu dla lokalizacji Trestno, Lubiąż, Dziewin.  W Lubiążu zostanie wskazana inna lokalizacja.

3. Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze oraz zagospodarowania terenu” 10 maja 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-05-10 SIWZ nr 271.2.2019 PORTY

2019-05-10 Załącznik do SIWZ nr 10- Projekt umowy

2019-05-10 Załącznik do SIWZ nr 11- OPZ

2019-05-10 Załącznik do SIWZ nr 12- Wzór gwarancji

2019-05-10-Załącznik-do-SIWZ-nr-1-9

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu m10-05-2019

Modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 22_05_2019

Unieważnienie 9_07_2019

Wyłonienie_9_07_2019

4. Przetarg nieograniczony naOpracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskiej w Brzegu Dolnym wraz z zagospodarowania terenu” 8 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 08.04.2020

RP Samorządna – 2020-04-08 SIWZ nr 271.1.2020 PORT

Zał. nr 11

2020-04-08-Załącznik-do-SIWZ-nr-1-9

2020-04-08 Załącznik do SIWZ nr 12- Wzór gwarancji

2020-04-08 Załącznik do SIWZ nr 10- Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze